شعرهای حمید ثابتی (شعرکوهستان)
  

      درچرخه ی طبیعت هیچ کس از مجازات ظلمی که روا میدارد

            در امان نیست

              به آفتاب بیآندیشید که گرمایش را یکسان به گلها و مردارها

                      می بخشد

                تا افشا ء کننده ی فطرت درونشان گردد

                     و عالمی را از عطر و تعفن آنها آگاه سازد

                         حس انتقامجوئی را از خود دور سازید

                              و کینه ها را از دل برانید

                                    بگذرید از آنچه که بر شما گذشت

                                       تا آرام شوید

                      آنگاه آسوده خاطر به دقت کائنات و عاقبت کارها توجه کنید...........

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۴ساعت 11:34  توسط حميد ثابتی | 

        نمی توانیم برای همیشه عزیزانمان را کنارمان داشته باشیم

              دیر یا زود آنها را از دست خواهیم داد

                این یک واقعیت است

                  تلخ ترین و درد ناکترین قسمت زندگی

                      که باید تحمل کرد

                       زمان منتظر کسی نمی ماند

                          و توقفی ندارد

                            همه مسافریم

                              مسافر یک میهمانی ی بزرگ

                                  که اگر حرمت زمین را نگه داشتیم جاودانه میگردیم.............

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱ بهمن۱۳۹۴ساعت 0:10  توسط حميد ثابتی | 
 

      قله ها محل سهم خواهی نیست

             نماد آزادی است

              متعلق به هیچ کس وبرای همه است

                پرچمی بر آن گره نزنید

                    و نشانی در آن نگذارید

                       تنها یادگارتان قدمهائی است

                             که در آن بجا میگذارید.................

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱ دی۱۳۹۴ساعت 0:15  توسط حميد ثابتی | 

     چشمان غمگینت را ببند

            دنیا از غصه هایت غمگین نخواهد شد

                     و از گریه هایت اشکی نخواهد ریخت

                         سهمت را از شادی بگیر

                              حتی به اندازه ی یک مشت...........

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۵ آذر۱۳۹۴ساعت 14:59  توسط حميد ثابتی | 
       

 

      گفتی آمده بودی مهربان باشی که نشد؟ 

          همیشه در آخرین لحظات اینگونه میشود؟ 

             بگو دوباره چه اتفاقی افتاده؟ 

                که پیشمان شدی و مهربانی یادت رفت؟ 

                   آسمان پیچید؟ 

                       یا زمین گره خورد و لرزید؟ 

                          که بساط مهربانی ات فرو ریخت؟ 

                              خجالت نکش 

                                   من به عمق تمام نا مهربانی هایت مهربانم.......

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱ آذر۱۳۹۴ساعت 13:13  توسط حميد ثابتی | 
         

         بر تخته سنگی بالای چشمه ای حمام آفتاب میکردم

              خوابم برد بیدارشدم 

                 آهوئی را دیدم در چشمه آب میخورد

                      صدای خوردن آب را گلویش می شنیدم

                          فکر میکردم خواب می بینم 

                              به آهستگی دستی به چشمانم کشیدم

                   هوشیار بودم

                          وقتی آهو آب را می نوشید آب هم آهو را سر میکشید

                                   بعد از سیر شدن از هم به جشن و پایکوبی پرداختند

                          آهو درون چشمه ی آب

                                   و آب هم در جان آهو

                            در آن لحظات رویائی همه چیز را در خصوص 

                                         عشق و دوست داشتن و تشنگی و نیاز

                                                    بی مالکیت بدون وحشی گری فهمیدم..........

+ نوشته شده در  جمعه ۱ آبان۱۳۹۴ساعت 0:0  توسط حميد ثابتی | 

      غم انگیز است دوری ات  مادر ولی بقدرت مرگ اعتقاد دارم

          ادمه میدهم زندگی را چون به روشنائی ی خورشید هم ایمان دارم

          سوختی شب همه شب در بر من

                                                         تا کنی پاک دوچشم تر من

          گرمی ی مهر تو شورانگیز است

                                                     عشق از گوهر تو لبریز است

         ای همه سادگی و باور من

                                                   شیر دریای غم و مادر من

       آه رنجی که تو بردی رنج است

                                      خون دلها که تو خوردی گنج است....

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۲ مهر۱۳۹۴ساعت 0:22  توسط حميد ثابتی | 
    

        برای دیدن رنگین کمان به صاعقه میزنیم

          این رمز عاشقی ست در عشق مرگ نیست

            ای احساس زنده وای اتفاق فرخنده 

             آرام آرام آمدی و دلها را از آن خود کردی...

       روزت مبارک توچال..........

           هنگامی که در اطرافش اقیانوسی ازابرهای به هم پیوسته شکل گرفته 

                   و مه لحظه به لحظه بالاتر می آمد و در همه جا ول وله ای برپا بود آرامشی 

        رویائی در قله ی عشق حاکم گشت که فرصت نزدیک شدن به هیچ ابر سیاهی

                   را نمیداد گوئی تمام کائنات جمع شده بودند تا برگزاری ی جشنش را آفتابی

          و حضور پر شور عاشقانش را طلائی گردانند.......

               

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱ مهر۱۳۹۴ساعت 0:15  توسط حميد ثابتی | 
          

            از بلندای قله ی عشق به آمدنتان نگاه میکنم

               که در صفهای طوالانی 

                مشتاقانه به دیدار می اندیشید

                تا در اجرای زیباترین سمفونی ی خلقت شرکت کنید

                 چه شورآفرین است حضورتان

                   ای لذیذ بودن و ای شکوه دیدن..........

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱ شهریور۱۳۹۴ساعت 0:22  توسط حميد ثابتی | 
   

          بیا بنشین وحشی و آرام

             مغرور و دیوانه

                  کمی استراحت کن

                    چایی دم کن و بنوش

                       از نوع زنجبیل و دارچینش

                   بی منت بی التماس

                       حسادت دنیا که تمامی ندارد

                         تو کار خودت را بکن مانند همیشه

                                         با عشق در اوج و با حوصله ...........

 
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱ مرداد۱۳۹۴ساعت 15:12  توسط حميد ثابتی | 

         تقدیم به بیماران ام اس که با حضورشان در کوهستان درخواست کردند

              گفته ای شعری بگو از افتخار

                       از زبان ام اسی های دیار

                         در بهاران دیدمت چون آبشار

                                برق بودن در نگاهت آشکار

                       چونکه یاری جسته ای از کوهسار

                             غالبی تو بر تمام روزگار

                              بازی ی زلف نگار است این بهار

                                عشق جاری میشود از سوی یار

                                 هیچ بیماری ندیدم پایدار

                                      در مصاف با عزم پاک واستوار............

 
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱ تیر۱۳۹۴ساعت 16:9  توسط حميد ثابتی | 
       

          پا برهنه بودم

             بدنبال کفش میکشتم

               خجالت میکشیدم بیرون بیایم

                 در لحظات عجیب خود

                    با ندای قلبم هم آوا شدم

                     که میگفت

                         برهنگی ی پاها شرف دارد

                          به برهنگی ی فکرها

                               خوشحال شدم

                 با آسودگی ی خاطر بیرون آمدم

                    و در نگاه جمع سالهاست

                      که با برهنگی ی پاها کنار می آیم...................

 
+ نوشته شده در  جمعه ۱ خرداد۱۳۹۴ساعت 15:55  توسط حميد ثابتی | 
           

               خودت را زیاد اذیت مکن

                قرار نیست چیزی درست شود

                امیدوار مباش به صلح ودوستی

                  دوران تاریکی است

                  کوچه ها شهرها مرزها و از همه بدتر فکرها

                         فکرها

                   مواظب باش به چاه نیفتی

                     بمانند آدمهائی که صادقانه برای صلح رقتند

                        فقط میتوانی کمی بخندی

                           آنهم در خلوتی خلوت

                              به دلقکها به دلقکها و خوش باشی............

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 6:21  توسط حميد ثابتی | 
             

               شبی ازشبها که عازم کوهستان بودم

                  هنگام برانداز خود مقابل آینه به او گفتم

                     اگر زمانی نتوانستم به کوهستا ن بیایم مرا چه میشود؟

                      آینه خندید وگفت

                        کوهستان را پیش تو می آوریم

                          اینگونه بود که امیدوار شدم به ادامه ی کوهنوردی..........

           سال 1394 را به خانواده بزرگ کوهنوردی ایران تبریک میگویم برایتان درسال جدید

             زیباترینها را از درگاه هستی بخش هستی آفرین خواستارم سلامت وپروازی

                                                         باشید....

+ نوشته شده در  شنبه ۱ فروردین۱۳۹۴ساعت 0:12  توسط حميد ثابتی | 
        

                   پویامون اوریون گرفته

                                                  باد تو گلوش جون گرفته

                   یه گوشه آروم نشسته

                                                غمگین و حیرون نشسته

                  پلنگ صورتی شده

                                               لاغر و پاپتی شده

                 ترسیده اینجور بمونه

                                        از خوشگلی دور بمونه

                هی میره پیش آینه

                                           تا که خودشو ببینه

                میگه دائی کی خوب میشم

                                                     باز دوباره محبوب میشم

+ نوشته شده در  جمعه ۱ اسفند۱۳۹۳ساعت 2:11  توسط حميد ثابتی | 

            پدرم نصیحتم میکرد

            در کوهستان هنگام خرابی ی هوا جلوتر نرو

                      برگرد

                میگفتم نگران نباش

                   تا قله بیشتر نمیروم و بر میگردم

                       خنده ای میکرد و میگفت

                            قله که آخر کار است حمید

                         نمیدانستم که پدرم خوب میداند

                           خط پایان کوهستانها قله هاست...........

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱ بهمن۱۳۹۳ساعت 0:6  توسط حميد ثابتی | 

                سنگ چین را ریختی ای بی هنر

                                   گر گرفتی سوختی ای دربدر

              سنگها با عشق همسو میشوند

                                         متحد مانند گیسو میشوند

             گر هزاران بار آنرا بشکنی

                              سنگ چین محکم شود چون آهنی

            با خدا و عشق بازی میکنی

                                    کم شدی و مکر راضی میکنی

           در کنار عشق گر تو سر کنی

                                    از درون خود حسادت در کنی

          ما ز بیدات جهانی گشته ایم

                                  عاشقیم و آسمانی گشته ایم..............

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱ دی۱۳۹۳ساعت 0:30  توسط حميد ثابتی | 
 

                         نشسته ام کنار بید مجنونی

               که به شوق سجده بر چمن و رقص در باد

                  گیسوان بلند خود را به زیبائی بافته

                    و چون کمانی خوش نقش به فرش انداخته

                      قیل و قال کلاغها و سر و صدای ماشینها

                        گوش سکوت را کر کرده

             کلاغها به سوگواری ی کلاغی صاعقه زده مشغولند

               و آدمها به فرار از مهلکه ای خود ساخته بهم می لولند

                 بی خیال از هر دواشان به سجده بر چمن و رقص در باد

                                بید مجنون می اندیشم..........

+ نوشته شده در  شنبه ۱ آذر۱۳۹۳ساعت 6:10  توسط حميد ثابتی | 
 

              فاجعه آن هنگام اتفاق افتاد

           که دروغ مان را راست پنداشتیم

             و با گذر زمان آب و تابش را بیشتر کردیم

               بصورتی که خودمان هم باورمان شد که راست میگوئیم

                    اینگونه بود که سادگی ی زندگی را به چالش کشیدیم

             و به دست اندازهای خود ساخته انداختیم

             و دیگر نتوانستیم از حوادث تلخ بعدی ی آن جلوگیری کنیم

                 اکنون از هم می پرسیم؟

                     زندگی چقدر سخت شده است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱ آبان۱۳۹۳ساعت 7:5  توسط حميد ثابتی | 
              

                 اینجا رو توچالش میگن     قله ی با حالش میگن

                 لیلی و شیرین منه          کعبه ی زرین منه

                وحشی و عریان بدنش    شیرین تر از جان بدنش

                 هیچ نمی ترسی حمید ز بادهای جا کنش

                 یواش برو یواش بیا تنت نخوره به تنش

                  موقعی که خشن میشه

                  ژولیده و فشن میشه

                  مرد میخواد روش پا بزاره

                   ترس و به زانو در آره

                  تا آخرش کم نیاره    لب روی لبهاش بکاره

          هنگامی که اراده ای شکل می گیرد جهان با تمام بازیهایش

           مقابلش زانو خواهد زد.28شهریور1393روز بزرگ اراده و

           عشق بی هیچ وابستگی بود.

            سپاسگزارم از تمامی دوستان و کوهنوردانی که ازشهرهای

            دور ونزدیک با حضور پررنگشان و زحمات بی دریغشان زیباترین

           لحظات و رویائی ترین اوقات را در البرز لاجوردی قله ی عشق

            توچال خلق نمودند......

                           سلام بر قلبهای پاکتان درود بر شرفتان...........

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱ مهر۱۳۹۳ساعت 0:6  توسط حميد ثابتی | 

        

           این حقیقت زیبائی است

                   برای دیده شدن به در و دیوار نکوبید

                         و فریاد نکشید

                                آرام باشید

                         زیبائی اگر در میان انبوه زباله ها افتاده باشد

                           طالبش آنرا می یابد

                    برای زیبا شدن

                        رفتن را بیاموزید

                             وبرای رسیدن گذشتن را یا د بگیرید..........

+ نوشته شده در  شنبه ۱ شهریور۱۳۹۳ساعت 0:10  توسط حميد ثابتی | 
   

                     به قلب سنگ بتویسم حدیث وحال دنیا را

                    که تو هوشیار باشی دوست مخوری گول فردا را

                       ببر لذت ز عمر خویش که فردا هست خیالی بیش

                                     همین لحظه و اکنون است فرداهای زیبا را

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱ مرداد۱۳۹۳ساعت 7:11  توسط حميد ثابتی | 

                 تازه تر از تازه گلی کاشتم

                   جان به لب آمد بدل انداختم

                        با غم خود غمکده ای داشتم

                                 خنده به لب خنده ی تو خواستم

                     با رخ مهتاب به شب تاختم

                         رقص سحر رابه نظر بافتم

                              مست شدم هست شدم یافتم

                                      ساده تر از ساده خودم ساختم

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱ تیر۱۳۹۳ساعت 16:33  توسط حميد ثابتی | 
           

              کودکی پروازی بودم

                 بلندای پرواز را از تو آموختم

                    هیچ ادعائی ندارم

                         شاگرد آخر مکنب تو ام

              در بزرگی ی اندیشه ات دیده نمی شوم

                  تنها زیبائی ی حضور توست

                        که دیدنی و شنیدنی است

                           از تو شکل می گیرم

                                 زمزمه هایم در تو به رقص در می آیند...............

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱ خرداد۱۳۹۳ساعت 16:32  توسط حميد ثابتی | 
                  

                بهار ای ترنم دلنشین بودن

                  و ای رویای بی انتهای دیدن

                     برای هم نفسی با نفسهایت

                          از ماراتنی زمستانی می آئیم

                                قدر لحظه لحظه های حضورت

                                       را بدنهای تازیانه خورده امان میدانند

                                               وعاشقانه برگهایت را ورق میزنند...........

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱ اردیبهشت۱۳۹۳ساعت 16:31  توسط حميد ثابتی | 
 

                    رودخانه ها برای رسیدن بدریاها

                          به سرود رهائی بخش آبها دل می سپارند

                                 نه صوت دیگری

                                   در مسیرشان از همه میگذرند

                                        از سنگ ترین سنگها

                                              تا به عمق برسند و آرام گیرند.

                                   برای تحقق رویاهایتان به ندای فلبتان گوش دهید

                                                   و به رودها اقتدا کنید...........

 

برچسب‌ها:

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۹ اسفند۱۳۹۲ساعت 16:29  توسط حميد ثابتی | 
           

               کدامین اشک آهی شدکه سنگ برسنک می لغزد

                 بغیرازآدمی وآدمیت درجهان هرچیزمی ارزد

                    گرفته وحشت وحشی تمام شهررایکسر

                        همه ازهم گریزاندوتن درقبرمیلرزد

                          دگرگشتندانسان همه درعمق تاریکی

                             نه وجدانی؟نه ایمانی؟که دزدازدزدمیدزد

                                نمانده اعتمادی درمیان خلق پابرجا

                                   رسان انسان که ازحالش نوای عشق برخیزد..........

+ نوشته شده در  شنبه ۱۰ اسفند۱۳۹۲ساعت 16:27  توسط حميد ثابتی | 

 

            برف میباریدمن هم می باریدم

                   برف شادی رابخاک هدیه میکرد

                         ومن غم را

                               این حکمت ایام است

                                     میهمان باصفای اتاق پرازسکوتم

                           ازرفتنت غمگینم

                                ولی تسلیمم

                                       پروازکن ای استوار

                                 کسی قادربه بستن بالهایت نیست

                                                 تابی نشانها بدرقه ات خواهم کرد...........

+ نوشته شده در  شنبه ۲۶ بهمن۱۳۹۲ساعت 17:17  توسط حميد ثابتی | 

                         غریبه ها تو شهر ما

                                زدند به جان عاشقا

                                                          دار و ندار آدما

                                                                            اسیرچنگال بدا

                                      غریبه ها غریبه اند

                                              بدیها رو خریده اند

                                                    در لحظه های عاشقی

                                                                     ارادمون ندیده اند

             عاشق شهر مونیم

                             توی این شهر می مونیم

                                             بوی کاگلای شهر رو

                                                           تسکین غم می دونیم

                    غریبه ها رو نمیخوایم

                                شهر رو بی ریا میخوایم

                                                     غریبه ها باید برند

                                                               غم و با خود ببرند....................

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱ بهمن۱۳۹۲ساعت 0:20  توسط حميد ثابتی | 
 

           درجشنواره ی عاشقی های مطلق

                دانه های بلورین برف برتاج قصرم نشسته

                          وایوان خانه ام راسپیدپوش کرده

                             نعره زنان گرمایم رابه شادی میخواند

                                       که فصل فصل عاشقی ی توست

                                               نرم وآهسته بیا به جشن برفها...........

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱ دی۱۳۹۲ساعت 0:22  توسط حميد ثابتی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
hamidsabeti1340@yahoo.com
hamidsabeti1340@gmail.com
---------------------------------
ايميل پرويز ستوده شايق
psotoudeh@gmail.com
جهت دريافت مطالب ، تصاوير و نوشته هاي شما و قرار دادن در سايت
---------------------------------
سلام و درود
رقص يعني شادي و نشاط
برف يعني سپيدان و پاكي ...
با تبريك تاسيس اين وبلاگ به همه خوبان
اميدوارم بتوانيم كاري استوار ، زيبا و با شكوه همانند كوهستان و طبيعت آن با ياري خدا انجام دهيم
با تشكر از شما
حميد ثابتي
--------------------------------
منتظر حضور گرمتان هستیم
-------------------------------
این وبلاگ هدیه ناقابلی است به دوست و همنورد ارجمندم حمید ثابتی ، شاعر توانای کوهستان با ارادت فراوان
پرویز ستوده شایق
نشاط کوهستان
-------------------------------
دوستان و خوانندگان گرامی وبلاگ رقص برف ، چنانچه ایراد و اشکالی در آن مشاهده فرمودید ، لطف می کنید اگر آنرا در قسمت " نظر بدهید " درج بفرمایید تا اصلاح شود .
با احترام
ستوده

نوشته های پیشین
بهمن ۱۳۹۴
دی ۱۳۹۴
آذر ۱۳۹۴
آبان ۱۳۹۴
مهر ۱۳۹۴
شهریور ۱۳۹۴
مرداد ۱۳۹۴
تیر ۱۳۹۴
خرداد ۱۳۹۴
اردیبهشت ۱۳۹۴
فروردین ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۳
آذر ۱۳۹۳
آبان ۱۳۹۳
مهر ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۳
تیر ۱۳۹۳
خرداد ۱۳۹۳
اردیبهشت ۱۳۹۳
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
آرشيو
آرشیو موضوعی
1- شعرهای حمیدثابتی(ليست كلي )
2-رقص برف
3 - کـــــــــوه
4 - پرواز
5-پنجره های آسمانی
6-کلیــــــــــــد
7- هـــــــــم آغوشی
8- قایق کاغذی
9- حرف اندازه
10 - عروس جان
11- سازحیات
12 - آهو زیبا
13-بچه بلبل
14 - خط خطی
15 - مرز جنون
16 - خونه ی کوهی
17 - دوست دارم
18-نی لبکش
19 -قماري ديگر
20 - با آفتاب
21 - بازاري ندارم
22 -بره و گرگ
23- نداي درون
24-قمار دل
25-عشقي ديگر
26-اي يگانه
27-فرصتي ديگر
28-خدائي شيم
29-هنگامه
30-قبيله عشق
31- دیوار
32- انتظار
33-وزن و قافیه
34-شعر
35-عشق
36-آواز عاشقانه
37-یکی خوان
38-کتاب ماندگاری
39 - عاشق کشی
40-خاک مرده
41-دق می کنه
42 - دلتنگی هام
43 -محبت
44- زاهد غافل
45 - تيغ
46- فريب خورده
47 - موش بيچاره
48 - ميتوني
49 - خوش بحال كودكي
50 - دوستت دارم
51- مي گذرد
52- مردي
53- منتظر مي مانم
54 - مادر
55- مي نخورده
56 - بيچاره پيرزن
57 - دنياي پرتنش
58 - بهار آمده
59 - چنگي بزن
60 -فرياد
61- عمو نوروز
62 - اقيانوس آسماني
63 - عصا دزد
64 - راز عاشقي
65- عقل
66 - مكر
67 - زگي ي زنگي
68 - اشك نريزيد
69 - خواب پرواز
70 - جارچي
71- نهصد و چهل و يك
72 - قصه گو
73 - رقص خورشيد
74 - بازي زندگي
75 - خوش خنده
76 - حلٌاج
77 - بیدار بمونه
78 - هدف
79 - بازی سلسله ها
80 - حرکت
81 - پرواز ذهن
82 - راننده و پيرزن
83 - مشق دبستاني
84 - تنهايي ام
85 - سرزمين با صفا
86 - رسم زمونه
87 - مرد آتش
88 - دريا مي ميميره
89 - چرا زن نمي گيري
90 - پير مرد
91 - نواي شادي
92 - ضيافت رويايي
93 - آذين
94- گل من
95 - كودك فقير
96- ارزو دارم
97 - انديشه كن
98 - زنده ام
99- عشق مهتاب
100- توزيبايي
101 - اگه دوست داشتي
102 - دل من
103 - شب نشين
104 - رواج انديشه
105 - وطن
106 - توچال قله دیوانه
107- فرزندایران...هدیه به فرزندان پاک ایران زمین..
108- تبریک عیدنوروز
109- شش سال حضوردرپی درپی درتوچال قلب تهران
110- زندگی...ماهی ی نیمه جان
111- روزهای خوب خدا...
112-جشن بزرگ......
113- عشق و احساسم...هدیه به ازادیخواهان جهان
114-شهرفرنگ...
115- اعتیاد...به امید جهانی پاک.........
116-چشمه زیبای خرد.......
117 - نقاش بزرگ..........
118- دشت رویا..........
119--قامت مردانگی.............
120- عشق جانان.............
121 - داستان تمام نشدنی.........
122 - سمفونی صبر...........
123 - سرزمین اشک..........
124 - عصر طلائی..............
125 - دماوند .....
126 - فاصله زندگی...............
127 - مزرعه داران واقعی...........
128 -دروغهای شلوغ............
129 - شادم چون ازادم........
130 - عروس اقیانوس خدا..........
131 - قصه همین است .............
132 - من زمینی تو زمینی..........
133 - خدا نشناختیم.......
134 - نسیم عاشقی ها.........
135 - قمار اشباح .............
136 - سلامی تازه ..............
137 - درابرها میمانم..............
138 - بی صدا..........
139 - الماس سپید..........
140 - دنیا چه بود........
141 - یکنفر منتظر است.....هدیه به روح دائی عزیزم..
142 - دل آرام.......
143 - گلهای باوریم..........
144 - نمی تونم............
145-گدائی بهترازثروتمندی...........
146 - مسیرمهربانی..........
147 عشق زانو نمی زند....................
148- خوابهائی ازجنس کوهستان
149 -آرامش درعمق تلاطم و طوفان
150 - آبشارهای زلال وپاک عشق
151 -عاشقی یعنی
152-بهشت اینجاست..بمناسبت اولین سال افتتاح رقص برف
153-لحظات بی نظیر...............
154- اندیشه ای ژرف ورایحه ای خوش..........
155-عروسی ی خورشید...............
156-رنگین کمان عشق.............
157-فانوس ماه................
158- کارتو چیست..................
159-بوسه ی رویائی........هدیه به صعودکنندگان 1390
160- آه ای مهربانی.......................
161-جانم گول نخور...........
162-توچال قله ی باحال.....................
163-حمیدوخرش...............
164-هفت سال حضور..............
165- عطرولطافت خدا................
166-معبدجانها...............
167-بخشش خورشید...تقدیم به باران 27فروردین91
168-جشن ابرهاتقدیم به فرزندان البرزلاجوردی 15-2-91
169-کلبه ای میسازم.......................
170-طنین جان بخش آزادی...................
171-نظربازی ی آب........
172-من مرده ام..................
173-آه ای خوب من.......
174-نترسیدآی پریا................
175-ازکوهستانم..به احترام 21مهرماه 91..400صعود
176-امپراطوری ی عاشقان......
177-دوباره احساس شدی................
178-بازی خدا.....
179-توعشقی...به یاد13 بهمن91
180-مسافرافتابم......نوروز92
181-خدای احساسی...
182-غریب اباد غریب....
183-حس خوبی دارم
184-آدمهای کاغذی..........
185- دوستی باآسمان...
186-سکوت بیصدا............
187- صبح می آید رفیق...........
188-هدفم زیبابود..........
189-مرگ....تقدیم به خانواده محترم ستوده......
190-بذرهای مهربانی..........
191-فصل عاشقی ی توست.بیادطوفان 15آذر92
192-عاشق شهر مونیم............
193-پروازکن....درسوگ پدر
194-رسان انسان..........
195- به رودها اقتدا کنید............
196-ترنم دلنشین.........
197-شاگرد آخر...............
198-گلی کاشتم........
199-قلب سنگ..........
200-حفیفت زیبائی..........
201-اراده و عشق..جشن پانصدمین حضور
202-فاجعه..........
203-بید مجنون...........
204- سنگ چین 500..چهارپالون
205-خط پایان..هدیه به روح بلندپدر26بهمن اولین سالگ
206-پلنگ صورتی...........
207-آینه...........
208-بخندبه دلقکها........
209-پا برهنه...........
210-ام اس.........
211-وحشی و آرام..........
212- لذیذ بودن..............
213-روزت مبارک توچال 27شهریور 1394
214-درغم مادر..........
215-آهو و آب .............
216-مهربانم...........
217-شادی..........
*** دست نوشته ها ***
500 - تصاوير برنامه
درج نظرات دریافت شده شما
تولدت مبارک رقص برف
برچسب‌ها
8 (1)
نویسندگان
پرويز ستوده شايق
حميد ثابتی
پیوندها
اوای کوهستان
نشاط کوهستان - ستوده شايق
مریم گالری
نقاب کوهستان-علی سعیدی
ندای کوهستان
وب نوشته های آرش حبیبی
- شاودالان - شب صاحب دلان
مهنازچالاکی......
رازکوه
فریادی درکوهستان
حسابداران 90
علم کوه
باشگاه کوهنوردی آوا-شیراز
فقط بخند
صدای دیدار
هلال احمرشهرری
نسیم کوهستان
گروه کوهنوردی آریوبرزن شیراز
شاهزاده مرگ
مرجع گردشگری تارا
نسیم کوه
تنهائی من
طبیعت وکوهنوردی گروه کوهنوردی سروش
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM